Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Grantové projekty

Grantový projekt v Operačním programu Zaměstnanost

Logo OPZ barevné
 
 
 
 
 
 
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004348
Název projektu: Zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků dataPartner
 
 

Grantové projekty v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Logo EU OP PIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787
Název projektu: Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
Název projektu: Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby
 
 

Grantový projekt v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Logo EU OP PIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778
Název projektu: Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů