Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Grantové projekty » OP PIK – POTENCIÁL

Logo EU OP PIK
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778
„Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778) v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na rozšíření vývojové a inovační kapacity zřízením pracoviště s personálním, technickým, programovým a vědomostním vybavením pro potřeby zamýšleného vývoje nové generace přístrojů určených pro vědeckovýzkumná radiační měření, systémy ochran a řízení kritických procesů.

Cílem je zřízení nového vývojového centra včetně přístrojového a programového vybavení, posílení personálního obsazení a zahájení vývoje moderních digitálních elektronických přístrojů např. analyzátorů ionizujícího záření a přístrojů, které jsou uplatnitelné v jaderném i v nejaderném průmyslu pro řešení bezpečnostních aplikací.

Projekt je financován za podpory EU.