Přejít k hlavnímu obsahu webu

Logo OPZ barevné
 
 
 
 
 
 
Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004348
„Zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků dataPartner“

Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí zahájila
projekt s názvem „Zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků dataPartner“
(reg. číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004348) v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ).

Projekt řeší odborné vzdělávání a profesní růst technických pracovníků společnosti i zdokonalování měkkých dovedností, zejména manažerů a obchodníků společnosti dataPartner, v horizontu dvou let.

Jedná se o menší projekt na proškolení celkem 29 pracovníků, v celkovém rozsahu 1392 hod a s objemem způsobilých výdajů 809 tis. Kč. Projekt obsahuje celkem 4 klíčové aktivity (typy školení – „Specializované IT“, „Měkké a manažerské dovednosti“, “Účetní ekonomické a právní kurzy“, „Technické a jiné odborné vzdělávání“ ), které budou realizovány v průběhu 24 měsíců.

Projekt je financován za podpory EU.