Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Grantové projekty » Výzkum a vývoj

Specialisté společnosti dataPartner kladou veliký důraz na prvotřídní kvalitu projektové přípravy i vyhotovení díla, ale také na následnou technickou podporu poskytovanou po celou dobu životního cyklu informačního či řídicího systému.

 

Společnost dataPartner vlastní i živnostenské oprávnění k Výzkumu a vývoji v oblasti přírodních a technických věd a společenských věd. Tento živnostenský list umožňuje specialistům společnosti dataPartner neustále vyvíjet a zdokonalovat vlastní softwarová řešení pro použití v průmyslové, ale i státní sféře. Stěžejním produktem vývojových specialistů je informační systém Patriot®, který tvoří platformu pro implementaci celé škály programových nástrojů potřebných k podpoře moderní a úspěšné průmyslové výroby. Další vývoj platformy Patriot® bez přestání pokračuje tvorbou nových programových modulů.

 

Vývojoví specialisté společnosti dataPartner vytvořili ve spolupráci s externími firmami vlastní softwarový produkt Patriot® Welding Process. Tento informační systém nabízí pokrytí problematiky svařování přesně podle požadavků a specifikací přísných normativních předpisů („Euronormy“), ale i potřeb vedení svářecí dokumentace. Modularita Patriot® Welding Processu umožňuje najít řešení pro rozdílné potřeby zákazníků, kteří se zabývají svařováním.

 

Dalším softwarovým produktem, který společnost dataPartner dlouhodobě vyvíjí, je distribuovaný řídicí systém DisCO® (Distributed Computing Object). Tento řídicí systém je určený k časově kritickému řízení strojů (mechatronické aplikace), pro automatizované systémy měření nebo k realizaci řízení technologických procesů. Řídicí systém DisCO® byl použit např. při realizaci projektu inovace řídicího systému experimentálního jaderného reaktoru LR-0 v ÚJV Řež u Prahy v roce 2008.

 

Vlastním vyvinutým softwarovým řešením společnosti dataPartner je také informační systém „VaVI“ (Výzkum, vývoj a inovace). Jedná se o softwarové řešení pro elektronickou podporu projektů či zakázek. Informační systém VaVI poskytuje podporu pro všechny etapy životního cyklu projektu: evidence a vedení projektů od fáze jejich vzniku, přes realizaci až ke sledování výsledků projektu. Informační systém na podporu projektů VaVI plně odpovídá zákonu č. 130/2002 Sb. v posledním platném znění o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

 

 

Projekt bioWES

bioWES_logoSoftwarová platforma pro správu experimentálních dat a meta-dat se zaměřením na reprodukovatelnost experimentů a sdílení dat.

 

Hlavní přínosy bioWesu:

  • Snižuje možnost absence záznamů z důležitých experimentů (snadnější dohledatelnost primárních dat z experimentu)
  • Zdokonaluje popis experimentu a zvyšuje jejich úplnost
  • Podporuje jednotnou standardizaci vědecké terminologie
  • Zrychluje implementaci experimentálních a výrobních postupů do akreditované laboratoře a průmyslových procesů
  • Flexibilní doplňování automatizovaných funkcionalit na zpracování a ukládání dat do protokolu experimentu je umožněno formou plug-in modulů

 

Tři základní pilíře projektu:

 

Protokol generátor

  • Nástroj pro elektronický popis experimentu zajišťující možnou opakovatelnost experimentu a spojující experimentální data s popisem experimentu.
  • Výhodou elektronického protokolu je skutečnost, že existuje přímá souvislost mezi protokolem a experimentálními daty. Obojí je uloženo v centrální databázi a může být použito pro další získávání dat.

 

Lokální databáze

  • Zabezpečené ukládání a správa protokolů experimentů. Protokoly a data mohou být zkoumány, zpracovávány, sledovány nebo sdíleny s kolegy uvnitř i vně laboratoře na základě přístupových práv.

 

Centrální databáze

  • Databáze a informační systém pro sdílení protokolů o experimentu.
  • Webová stránka věnovaná vyhledávání experimentu a zprostředkování kontraktu na poskytovatele experimentálních dat.

 

Více informací v letáku bioWes leták nebo na webu www.biowes.org

 

logo eu