Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Aktuality » Konference Mezinárodní atomové agentury IAEA
IAEA

Zúčastnili jsme se společně s naším strategickým partnerem firmou ŠKODA JS a.s. významné mezinárodní konference se zaměřením na zvyšování bezpečnosti a účinného využívání jaderných reaktorů. Tuto konferenci pořádala ve dnech 16.-20.11.2015 Mezinárodní Agentura pro Atomovou Energii (IAEA-International Atomic Energy Agency) ve Vídni, kde je i její hlavní sídlo. IAEA dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. Byla založena 29.7.1957 a v současné době má 159 členských států, Česká Republika se jím stala v roce 1993. IAEA a její bývalý generální ředitel Muhammad Baradej obdrželi v roce 2005 Nobelovu cenu za mír.

Sídlo IAEA ve Vídni

Konference IAEA

 

 

 

 

 

 

Naše expozice upoutávala především funkčním modelem jaderného reaktoru, který vznikl ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) a fotoprezentací projektu Obnova I&C výzkumného reaktoru Triga ve Vídni.

Stánek dP

Stánek dP

 

 

 

 

 

 

Model reaktoru FJFI ČVUT v Praze

Stánek dP

 

 

 

 

 

 

 

V rámci posterové sekce byly realizované projekty prezentovány přímo našimi zákazníky:

  • Technická univerzita Vídeň – Atomový Institut (TU Wien – ATI) – probíhající obnova I&C reaktoru Triga 250kW
  • Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) – realizovaná obnova systému ochrany a řízení (SOŘ) na reaktoru LVR-15

FJFI pražského ČVUT představila validaci našich aparatur pro měření neutronového toku.

Poster Triga

Poster LVR-15
 

 

 

 

 

 

Posterová sekce

Reaktor Triga na TU Wien ATI

 

 

 

 

 

 

 

V rámci konference jsme navázali kontakty s významnými výrobci jaderných zařízení a několika provozovateli výzkumných jaderných reaktorů z Jižní Ameriky a Blízkého Východu pro možnou budoucí spolupráci.

Komentáře nejsou povoleny.