Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Listiny a certifikáty

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Společnost dataPartner s.r.o. byla dne 22.11.2016 zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), jehož provozovatelem podle §224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí.

MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní (§74) a profesní (§77) způsobilost podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady. Výpisem z SKD může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií a zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.


ISO 9001:2008

Management jakosti ISO 9001:2008 – společnost dataPartner má certifikovaný management jakosti dle ISO 9001:2008 pro oblast činností: analýza, projekt, vývoj softwaru, systémová integrace, výroba, dodávka a montáž hardwaru pro systémy kontroly a řízení a informační systémy.

 

 

 


Osvědčení o zapojení do Sdruženého systému plnění EKO-KOM

Společnost dataPartner s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00040451.

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Tuto činnost společnosti EKO-KOM udělilo Ministerstvo životního prostředí na základě rozhodnutí o autorizaci. Více na www.ekokom.cz.


Vítěz soutěže Podnikatelský projekt roku 2013

Dne 18. listopadu 2014 zástupci společnosti dataPartner převzali ocenění za 1. místo v
celostátní soutěži Podnikatelský projekt roku 2013. Titul byl společnosti dataPartner udělen v kategorii ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY za projekt Vytvoření SW řešení pro řízení svařovacích procesů.

 


 

Podnikatelský projekt roku 2011

Společnost dataPartner získala 3. místo v celostátní soutěži Podnikatelský projekt roku 2011 v kategorii ICT a strategické služby. Ocenění bylo uděleno za projekt Distribuovaný systém pro řízení strojů, procesů a měření. Soutěž organizuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

 


Poštovní spořitelna FIRMA ROKU 2006

V roce 2006 obdržela společnost dataPartner certifikát o účasti ve finále soutěže Poštovní spořitelna FIRMA ROKU 2006 v Jihočeském kraji.


Manažer roku 2006

Národní hodnotící komise, která byla složena ze zástupců České manažerské asociace, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zemědělských a podnikatelských svazů ČR, udělila Ing. Ladislavu Reisnerovi - jednateli společnosti dataPartner vítězný titul v soutěži Manažer roku v odvětví IT, za rok 2006.