Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Zakázkový SW

Specialisté společnosti dataPartner vyvinuli vlastní informační systém, který je určený společnostem a organizacím, které častěji vypisují výběrová řízení veřejných zakázek. Jedná se o  Informační systém pro podporu procesu podávání přihlášek a hodnocení nabídek.

obrazovka zakázkového swInformační systém nabízí všechny funkce pro zadávání, výběr a sledování veřejných zakázek a soutěží. Společnostem a organizacím umožňuje správu a řízení komplexních výběrových řízení při maximální automatizaci rutinních činností. V systému je vestavěn i systém kontroly dat zadávaných do formulářů, to znamená úsporu systémových prostředků serveru, snížení množství přenášených dat a šetří čas a námahu uchazečům, ale i pracovníkům zadavatele. Současně pomáhá minimalizovat množství nabídek, nepřijatých pro formální pochybení. Ze vstupních dat je automaticky generována konečná dokumentace.