Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787
„Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů
pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum metod pro měření a analýzu veličin charakterizujících ionizující záření a vývoj a výrobu unikátních přístrojů.

Cílem projektu je vyvinout, vyrobit a kvalifikovat následující elektronické přístroje: měřicí jednotku pro provozní měření výkonu reaktoru (PMV) pro vysoce přesné a rychlé měření hustoty neutronového toku v jaderných reaktorech, digitální komparátor pro vyhodnocování analogových veličin s kvalifikací pro plnění bezpečnostních funkcí a laboratorní přenosný modulární analyzátor pro měření ionizujícího záření v reaktoru pomocí různých typů detektorů.

Na projektu se budou podílet jako spoluřešitelé významní odborníci z ČVUT v Praze, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, z Katedry jaderných reaktorů a z Katedry softwarového inženýrství v Děčíně.

Realizace projektu probíhá od ledna 2016 a bude ukončena v srpnu 2019.

Projekt je financován za podpory EU.

 

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
„Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum a implementaci pokročilého simulačního modelu chování výrobních procesů ve výrobních podnicích. Výstupy projektu budou sloužit pro interaktivní optimalizaci výrobních struktur a výrobních plánů, ale projeví se i v oblasti vlastní produkce výrobků.

Inovativnost projektu spočívá zejména v řešení, které reaguje na problémy současných, byť velmi sofistikovaných optimalizačních projektů plánování. Tradiční řešení se snaží najít optimální řešení toku pro zadané podmínky. Tato řešení výborně fungují ve stabilních a známých podmínkách. Avšak velká část českých podniků se pohybuje ve velmi dynamických podmínkách, potřebují tedy nástroj, který rychle a názorně umožní náhlé změny.

Realizace projektu probíhá od ledna 2016 a bude ukončena v červnu 2019.

Projekt je financován za podpory EU.