Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673

„Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury“

Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj optimalizované konstrukce a zajištění konfigurační technologie pro opakovanou produkci různých variant modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách a snížení rizik seizmického ohrožení, pro zajištění spolehlivosti kritické infrastruktury. Výstupem bude prototyp seizmicky robustního zařízení s dynamicky odlehčené konstrukce, vysokou spolehlivostí funkce sestavy rozvaděče a elektrovýbroje a SW aplikace pro interaktivní návrhy a dokumentaci, která se skládá z aplikace “DBD – Nástroj pro návrh rozvaděčů” (DBD) pro návrh rozvaděčů a správu související dokumentace a z aplikace “QMS – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM” (QMS) pro řízení kvality při výrobě rozvaděčů.

Základními funkcionalitami aplikace QMS jsou specifikace norem a požadavků a jejich přizpůsobení, definice typů výstupů, návrh projektových šablon, vytváření projektů a jejich etap, sledováni realizace projektů a průběžné vyhodnocování míry plnění požadavků.

Základními funkcionalitami aplikace DBD je vytváření číselníků skříní rozvaděčů včetně příslušné dokumentace, konfigurace rozvaděčů pro konkrétní užití, volba typu skříně z číselníku a zadání komponent vestavby, výpočet oteplení v rozvaděči dle zadaných údajů ke komponentám rozvaděče a vybranému provedení a způsobu instalace skříně, vedení dokumentace k rozvaděči a k jednotlivým komponentám, generování sestav dokumentace, export dat do CSV souboru pro navazující aplikace.

Realizace projektu probíhá od října 2020 a bude ukončena v květnu 2023.

Projekt je financován za podpory EU.

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791
„Návrh systému řízení reaktivity
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Návrh systému řízení reaktivity“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj návrhu systému řízení reaktivity technologie TEPLATORu. Předmětem projektu bude návrh uspořádání a provedení základních mechanických komponent i návrh kvalifikovatelného systému kontroly a řízení reaktivity (dále jen SKŘ). Konkrétně se bude jednat o studie, testování, návrh řízení a vývoj pohonu a technologických vlastností řídících elementů, které zajišťují řízení a regulaci výkonu TEPLATORu využívajícího kazety s vyhořelým jaderným palivem.

Řídicí systém reaktivity, který závisí především na mechanickém systému řízení reaktivity a řízení výšky hladiny a na základní části systému kontroly a řízení reaktoru, je hlavním aspektem výjimečnosti technologie TEPLATORu. Jeho unikátnost spočívá v mnohem menších prostorových požadavcích, čímž dochází ke zmenšení velikosti reaktoru oproti jiným SMR, menší potřebě objemu D2O a tím k významnému snížení nákladů na instalaci a provoz reaktoru. Pro zákazníka tak představuje instalace zdroje TEPLATOR výrazné snížení nákladů na výrobu tepla oproti jiným zdrojům energie, kdy je výsledná cena za GJ energie tepla silně pod běžnou tržní cenou.

Realizace projektu probíhá od ledna 2021 a bude ukončena v květnu 2023.

Projekt je financován za podpory EU.

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787
„Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů
pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum metod pro měření a analýzu veličin charakterizujících ionizující záření a vývoj a výrobu unikátních přístrojů.

Cílem projektu je vyvinout, vyrobit a kvalifikovat následující elektronické přístroje: měřicí jednotku pro provozní měření výkonu reaktoru (PMV) pro vysoce přesné a rychlé měření hustoty neutronového toku v jaderných reaktorech, digitální komparátor pro vyhodnocování analogových veličin s kvalifikací pro plnění bezpečnostních funkcí a laboratorní přenosný modulární analyzátor pro měření ionizujícího záření v reaktoru pomocí různých typů detektorů.

Na projektu se podílejí jako spoluřešitelé významní odborníci z ČVUT v Praze, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, z Katedry jaderných reaktorů a z Katedry softwarového inženýrství v Děčíně.

Realizace projektu probíhá od ledna 2016 a bude ukončena v říjnu 2019.

Projekt je financován za podpory EU. 

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
„Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum a implementaci pokročilého simulačního modelu chování výrobních procesů ve výrobních podnicích. Výstupy projektu budou sloužit pro interaktivní optimalizaci výrobních struktur a výrobních plánů, ale projeví se i v oblasti vlastní produkce výrobků.

Inovativnost projektu spočívá zejména v řešení, které reaguje na problémy současných, byť velmi sofistikovaných optimalizačních projektů plánování. Tradiční řešení se snaží najít optimální řešení toku pro zadané podmínky. Tato řešení výborně fungují ve stabilních a známých podmínkách. Avšak velká část českých podniků se pohybuje ve velmi dynamických podmínkách, potřebují tedy nástroj, který rychle a názorně umožní náhlé změny.

Realizace projektu probíhá od ledna 2016 a bude ukončena v červnu 2019.

Projekt je financován za podpory EU.