Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Szybkie usuwanie przestojów

Dość naturalnie każda produkcja w mniejszym lub większym stopniu ma do czynienia z awariami produkcyjnymi lub incydentami procesowymi. Są to nieplanowane przerwy w produkcji lub przestoje, które mogą mieć różne przyczyny. Celem systemu szybkiego reagowania jest zapewnienie skutecznego zestawu procedur i algorytmów, które szybko rozwiązują, a jeszcze lepiej zapobiegają, występowaniu i skutkom tych niestandardowych zdarzeń.

 

1. System ostrzegawczy ostrzega o niestandardowym

Aplikacja działa według prostego scenariusza, aby szybko zgłaszać i rozwiązywać incydenty powstałe podczas produkcji. Alert dostarcza natychmiastowej informacji o niestandardowym zdarzeniu, rejestruje postępy w rozwiązywaniu problemów, a następnie powiadamia osoby odpowiedzialne o nowościach. Jeśli usterka nie zostanie usunięta w odpowiednim czasie, informacja wędruje w górę - od operatora do kierownictwa wyższego szczebla.

2. Dane wyraźnie widoczne na ekrani

Bardzo skutecznym narzędziem do demonstracyjnego informowania produkcji i kierownictwa o występowaniu monitorowanych usterek na produkcji jest wizualizacja danych na monitorach LCD lub ekranach na hali produkcyjnej. Dane wyjściowe z aplikacji "Rapid Response System" można łatwo połączyć z wizualizacją aktualnego cyklu produkcyjnego, liczby wyprodukowanych produktów, przestojów i ich przyczyn czy braków w zaopatrzeniu i innych.

.

Czy wzbudziliśmy Twoją sympatię? Spotkajmy się.

Lubimy się komunikować, proponować, rozwiązywać, wprowadzać innowacje, otwarcie negocjować i „budować mosty na solidnych fundamentach“.

Skontaktuj się z nami