Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Napsali o nás

Na MSV představí kromě řízení výroby MES PATRIOT i transformaci Windows na RTOS

denik webMezi již tradiční české vystavovatele na strojírenském veletrhu patří společnost dataPartner, kterou budou moci návštěvníci letošního ročníku navštívit v její výstavní expozici č. 11 v prostorách Pavilonu C.
Společnost dataPartner patří mezi stabilní dodavatele informačních a řídicích systémů pro průmyslové prostředí už téměř dvacet let. Za dobu svého působení na trhu informačních technologií má za sebou celou řadu významných realizací a projektů v segmentu strojírenské výroby, automotive, slévárenství, energetiky a státní správy.  Vysokou odbornost prokazuje inženýrský tým také při vývoji a implementaci systémů pro kritické aplikace, zejména ochranných a řídicích systémů pro jaderná zařízení. Více zde.

 

Na AMPERU představí vizi Průmysl 4.0 MES PATRIOT a transformaci Windows na RTOS

denik webMezi téměř šesti sty vystavovateli se na jubilejním 25. ročníku veletrhu AMPER návštěvníci znovu setkají s produkty společnosti dataPartner. Expozice firmy bude součástí největšího veletrhu ve střední Evropě v oboru elektrotechniky na brněnském Výstavišti, konkrétně v pavilonu V, stánek č. 2.09. dataPartner přiblíží aktuální trendy v oblasti spolehlivých a časově přesných real-time aplikací s použitím MS Windows nebo v oblasti informačních systémů kategorie MES pro výrobní prostředí. Více zde.

 

Vývoj neutronové instrumentace pro výzkumné jaderné reaktory – úspěšná spolupráce průmyslu a akademické sféry
 

Bezpecnost_jaderne_energie_uvodni_obalka

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se již od svého vzniku věnuje nejen vzdělávání, ale i výzkumu a vývoji. Přestože její doménou byl vždy základní výzkum, daří se jí čím dál více posilovat aplikovaný výzkum a vývoj, který je klíčový pro spolupráci akademické sféry s průmyslem.
Úspěšným příkladem tohoto snažení je spolupráce se společností dataPartner s.r.o., jež se dlouhodobě věnuje dodávkám a realizacím informačních a řídicích technologií pro průmyslové provozy.
Konkrétně se jedná o společné řešení projektu zaměřeného na Vývoj neutronové instrumentace pro výzkumné jaderné reaktory. Více zde.

 

Průmyslový podnik a jeho informační systém

Automa_2016_kveten

Informační systémy a technologie zpracování informací v průmyslovém podniku, Industry 4.0., komplexní řešení, internet věcí. To jsou slova, která slýcháme při nejrůznějších příležitostech. Ale jak si představují budoucnost informačních systémů v průmyslu odborníci z předních společností, které je nabízejí? O své názory a představy se s námi podělili zástupci třinácti významných dodavatelů informačních systémů a výpočetní techniky, mezi nimi obchodní ředitel společnosti dataPartner, Mgr. Zdeněk Jůzl:
Jaké jsou z Vašeho pohledu základní cíle informačního systému průmyslového podniku? „Kdybych nepsal do seriózního časopisu, jistě bych sdělil, že cílem zavedení informačního systému je poskytnout platformu pro divizi IT, které nikdo nerozumí, nikdo neví, kde a na čem aktuálně pracuje, ale všichni se shodnou na jejím klíčovém postavení a zásadním významu pro celý podnik. Zde je však na místě sdělit, že z mého pohledu jde o poskytnutí informace v konkrétním čase, místě a souvislosti tak, aby mohlo dojít k zodpovědnému rozhodnutí.“
Informační systémy výroby jsou v mnoha průmyslových odvětvích realizovány pouze částečnými řešeními. Kde vidíte konkurenční výhodu při použití systematicky budovaného informačního systému typu MES? „Každá oblast, která je budována systematicky a komplexně, využívá sdílení nákladů, jednotné řízení a standardy. To přináší efektivně vynaložené prostředky. Úhelným kamenem je ohraničení relevantní oblasti, ve které se komplexnost nestává megalomanstvím. Výroba je často dobrou, jasně ohraničenou oblastí. Zavedení MES tak může poskytnout ostatním složkám firmy informace, které jsou potřebné, a zároveň nezatíží vedoucí výroby nutností sloužit jako „vyplňovač“ excelových tabulek.“
Podnikové informační systémy byly mezi prvními implementovány právě v průmyslu a v současnosti tvoří nedílnou součást jejich správy a řízení. Jak se do budoucna změní pozice těchto systémů v rámci řešení správy a řízení podniku, manažerských informací, ekonomiky a dalších funkcí podnikové úrovně? „Změny, které očekávám, jsou v oblasti prezentace dat. Platformy informačních systémů jsou budovány nad robustními databázemi a jejich aplikační logika je na vysoké úrovni. Umí pracovat v cloudech či ve smartphonech. Vhodná a často na pohled velmi triviální prezentace stavu výroby (například v podobě barevného majáku) poskytuje svému uživateli srozumitelnou informaci. Konstrukce takovéto vizualizace může však sahat do několika systémů.“
Snahy o celkové řešení úlohy implementace informačních systémů a výpočetní techniky v průmyslu budou přinášet nové příležitosti i výzvy. Jakým směrem se podle Vás budou informační systémy v budoucnu ubírat?
„Automatizace, výrobní technologie a mobilita zařízení postupují velmi rychle kupředu. Byl bych rád, kdybychom očekávali směřování vývoje systémů k uvedenému serióznímu cíli. A to ve všech dotčených částech podnikových systémů, a v MES především. Gregory Bateson definoval informaci jako rozdíl, který se při pozdější události jako rozdíl projeví (the difference that makes difference). Bylo by tedy nanejvýš dobré, kdyby systémy poskytovaly svým uživatelům prostřednictvím vhodných nástrojů právě tyto „rozdíly“. Zahlcení daty, roztříštěnost a komplikovanost tomu nepomohou. Aktuálně můžeme z výroby dostat i desítky gigabajtů dat o výrobku, produkci či stavu technologických zařízení. Je-li v těchto datech „rozdíl“ potřebný pro dobré rozhodnutí, to je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět.“

Celý článek s diskusí na téma průmyslový podnik a jeho informační systém – výzvy současné i budoucí zde.

 

Konference Malé jaderné reaktory 2016: Umíme v Česku postavit malý jaderný reaktor?

atom-info

Společnost dataPartner z Českých Budějovic dodává řídicí systémy nebo jejich součásti pro výzkumné jaderné reaktory: pro LVR-15 jako subdodavatel ZATu dodala systém měření neutronového toku a pro druhý reaktor z Řeže obnovovala řídicí systém. Neutronovou instrumentaci dodala také pro školní reaktor VR-1 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a pro vídeňský výzkumný reaktor TRIGA Mark II dodala systém ochrany a řízení a neutronovou instrumentaci. Více zde.

 

Na výstavě AMPER nabízí IS PATRIOT kategorie MES a RTX pro reálný čas ve Windows

denik webSpolečnost dataPartner se jako dodavatel spolehlivých a odolných systémů již tradičně účastní veletrhu AMPER. Pokud i letos zavítáte na stánek č. 2.13 v pavilonu V, budete mít příležitost poznat tyto systémy blíže a seznámit se s týmem odpovědným za jejich prezentaci. Více zde.

 

Vývoj neutronové instrumentace pro výzkumné reaktory

Tecnicall_2015-3Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) již 25 let provozuje školní jaderný reaktor VR-1. Přestože hlavním účelem tohoto unikátního zařízení je výchova nových odborníků pro českou jadernou energetiku a jaderný průmysl či výzkum, snaží se jej fakulta využívat také pro výzkum a vývoj. Úspěšným příkladem tohoto snažení je spolupráce se společností dataPartner s.r.o., jež se dlouhodobě věnuje dodávkám a realizacím informačních a řídicích technologií pro průmyslové provozy. Více v časopise Tecnicall 3/2015 na str. 30-31 v článku Ing. Jana Rataje, Ph.D., zástupce vedoucího katedry jaderných reaktorů na FJFI ČVUT v Praze a vedoucího provozu reaktoru VR-1.

 

MM_prumyslove_spektrum

Informační systém pro efektivní řízení údržby

Společnost dataPartner dodává informační systém Patriot, který je určen pro podporu efektivního využití výrobních zdrojů. Mimo modul Řízení údržby pro kompletní péči o výrobní prostředky a ostatní majetek nabízí moduly, které zahrnují procesy od nové zakázky po přípravu, plánování a sledování výroby až po expedici hotových výrobků. Více zde.

 

MM_prumyslove_spektrum

Na cestě k továrně budoucnosti

Jediným českým vystavovatelem na veletrhu Maintain 2014 byla společnost dataPartner z Českých Budějovic. Chce být partnerem průmyslovým závodům a nabízí jim celou plejádu řídicích a informačních systémů. Expozice v Mnichově kladla důraz (v souladu s tématem veletrhu) na informační systémy řízení údržby, dále na technická opatření pro minimalizaci provozních poruch, automatický sběr a vyhodnocování dat s možností validace další výroby a na systém pro plánování výroby. V neposlední řadě sem spadá také monitoring energií ve výrobních centrech, například sledování běhu strojů podle jejich energetické spotřeby. Více zde.