Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

 

Grantový projekt v Programu Úspory energie – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010987
Název projektu: Provedení komplexních opatření k dosažení úspor energií v objektu sídla společnosti dataPartner s.r.o.

 

Grantový projekt v Programu MARKETING – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016745
Název projektu: Podpora odbytu produktů společnosti dataPartner na zahraničních trzích

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013240
Název projektu: Vstup nových produktů společnosti dataPartner na zahraniční trhy

 

Grantový projekt v Operačním programu Zaměstnanost


Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004348
Název projektu: Zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků dataPartner

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012186
Název projektu: Další zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků společnosti dataPartner

 
 

Grantové projekty v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787
Název projektu: Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
Název projektu: Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby
 
 

Grantový projekt v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024195
Název projektu: Středisko pro vývoj kritických aplikací

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778
Název projektu: Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů