Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


JVTP - PODPORA TRENDŮ

 Jihočeský podnikatelský voucher

 

Seznam grantových projektů v jednotlivých programech OP PIK

Grantový projekt v Programu ÚSPORY ENERGIE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010987
Název projektu: Provedení komplexních opatření k dosažení úspor energií v objektu sídla společnosti dataPartner s.r.o.

 

Grantové projekty v Programu MARKETING – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016745
Název projektu: Podpora odbytu produktů společnosti dataPartner na zahraničních trzích

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013240
Název projektu: Vstup nových produktů společnosti dataPartner na zahraniční trhy

 

Grantové projekty v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673
Název projektu: 
„Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury“

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791
Název projektu: 
Návrh systému řízení reaktivity

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001787
Název projektu: Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocení jaderně fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
Název projektu: Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby

 

Grantové projekty v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024195
Název projektu: Středisko pro vývoj kritických aplikací

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778
Název projektu: Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů

 

Grantové projekty v Programu INOVAČNÍ VOUCHERY – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028119
Název projektu: Testování principů mikroskopického sledování kvality navíjení mikrospirály wolframového vlákna pro žárovky

 

 

 

Grantové projekty v Operačním programu ZAMĚSTNANOST

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004348
Název projektu: Zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků dataPartner

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012186
Název projektu: Další zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků společnosti dataPartner