Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024195
„Středisko pro vývoj kritických aplikací“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost dataPartner, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, zahájila projekt s názvem „Středisko pro vývoj kritických aplikací“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024195) v Programu POTENCIÁL, výzva VII  – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), s finanční podporou ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Předmětem projektu je rozšíření a modernizace výzkumného a vývojovového pracoviště přesné elektroniky a zřízení nového pracoviště vývoje řídicích aplikací mechatronických systémů.

Cílem projektu je přinést nové možnosti pro výzkumná řešení při tvorbě řídicích aplikací a ochran kritických procesů v souladu s novými výzvami a požadavky a dále bude výzkumně inovační kapacita rozšířena o schopnost vývoje moderních aplikací pro časově kritické řízení mechatronických systémů s použitím obecně dostupného hardware.

Rozšíření Střediska otevírá nové možnosti průmyslového výzkumu a vývoje při tvorbě řídicích aplikací a ochran kritických procesů v souladu s novými výzvami a požadavky. Kritický proces je v tomto kontextu takový, jehož selhání přináší obecně nepřijatelné důsledky, jako jsou ztráty na lidských životech nebo rozsáhlá poškození životního prostředí. Také přináší schopnost vývoje moderních aplikací pro časově kritické řízení mechatronických systémů, a to s použitím obecně dostupného hardware a těžištěm řešení ve vývoji softwarových ovladačů specifických pro každou aplikaci, místo proprietárního hardware.

Volné vývojové kapacity, vzniklé v rámci tohoto projektu, mohou využívat i jiné firmy v souladu s nabídkou poskytovaných služeb od společnosti dataPartner s.r.o.

Nakupované vybavení a poskytované služby jsou uvedené v přiložených dokumentech.

Nakupované vybavení pro výzkumné zkoušky z projektu zde.

Poskytované služby zde.

 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778
„Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778) v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na rozšíření vývojové a inovační kapacity zřízením pracoviště s personálním, technickým, programovým a vědomostním vybavením pro potřeby zamýšleného vývoje nové generace přístrojů určených pro vědeckovýzkumná radiační měření, systémy ochran a řízení kritických procesů.

Cílem je zřízení nového vývojového centra včetně přístrojového a programového vybavení, posílení personálního obsazení a zahájení vývoje moderních digitálních elektronických přístrojů např. analyzátorů ionizujícího záření a přístrojů, které jsou uplatnitelné v jaderném i v nejaderném průmyslu pro řešení bezpečnostních aplikací.

Projekt je financován za podpory EU.

Seznam majetku pořízeného v projektu zde.

Na těchto zařízeních je možno provést pro jiné subjekty za tržních podmínek tyto vývojové služby.