Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024195
„Středisko pro vývoj kritických aplikací“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Středisko pro vývoj kritických aplikací“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024195) v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), na který byla získána podpora ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Předmětem projektu je rozšíření a modernizace výzkumného a vývojovové pracoviště přesné elektroniky a zřízení nového pracoviště vývoje řídicích aplikací mechatronických systémů. Cílem projektu je tak přinést nové možnosti pro výzkumná řešení při tvorbě řídicích aplikací a ochran kritických procesů v souladu s novými výzvami a požadavky a dále bude VIK rozšířena o schopnost vývoje moderních aplikací pro časově kritické řízení mechatronických systémů s použitím obecně dostupného hardware.

Projekt je financován za podpory EU.

 

 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778
„Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů“
 
Společnost dataPartner na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila projekt s názvem „Středisko pro vývoj aplikací a ochran kritických procesů“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000778) v Programu POTENCIÁL – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na rozšíření vývojové a inovační kapacity zřízením pracoviště s personálním, technickým, programovým a vědomostním vybavením pro potřeby zamýšleného vývoje nové generace přístrojů určených pro vědeckovýzkumná radiační měření, systémy ochran a řízení kritických procesů.

Cílem je zřízení nového vývojového centra včetně přístrojového a programového vybavení, posílení personálního obsazení a zahájení vývoje moderních digitálních elektronických přístrojů např. analyzátorů ionizujícího záření a přístrojů, které jsou uplatnitelné v jaderném i v nejaderném průmyslu pro řešení bezpečnostních aplikací.

Projekt je financován za podpory EU.

Seznam majetku pořízeného v projektu zde

Na těchto zařízeních je možno provést pro jiné subjekty za tržních podmínek tyto vývojové služby.