Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Úzce spolupracujeme s renomovanými společnostmi a institucemi z oblasti vývoje softwarových a hardwarových prostředků pro náročné prostředí průmyslových aplikací.

 

Kdo jsou naši partneři?

 

Jsme výhradním zástupcem IntervalZero, Inc. (dříve Ardence) pro střední a východní Evropu. IntervalZero se zabývá vývojem softwarových prostředků pro řízení technologií v reálném čase. Aplikace s RTX umožňují řízení v pevném reálném čase s přesností na mikrosekundy. S využitím softwarové platformy KINGSTAR a hardware na bázi IPC jste schopni v krátkém čase vytvořit časově přesné, vysoce spolehlivé a dobře udržovatelné aplikace pro řízení průmyslových strojů.

 

Spolupracujeme s …

 

Od roku 2005 jsme členem České manažerské asociace, která je zájmovou organizací českých manažerů. Jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopností, vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání.

 

Jsme jejím obchodním partnerem. TEDIA je českým výrobcem měřicí a průmyslové elektroniky. Na trhu jsou známé komponenty pro technologické PC systémy, měřicí přístroje pro USB, moduly MicroUnit serie pro distribuované systémy a prostředky pro komunikaci a přenos dat v průmyslovém prostředí.

Aplikace a vývoj:

https://www.tedia.cz/spolecnost/aplikace-herbertov.html

https://www.tedia.cz/spolecnost/aplikace-vyrobku.html

https://www.tedia.cz/vyvoj/projekty-pci-pcie.html

 

 

… s akademickými pracovišti

 

S Jihočeskou univerzitou spolupracujeme v rámci projektu bioWES. Více informací najdete v sekci Výzkum a vývoj.

 

Dlouhodobě spolupracujeme s předními odborníky z ČVUT v Praze.

 

Naším partnerem je Ústav teorie informace a automatizace. ÚTIA je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky.

 

 

Jsme členy …

 Česká společnost pro údržbu

Od roku 2005 jsme členem České společnosti pro údržbu - profesního sdružení odborníků z oblasti péče o hmotný majetek. Jejím posláním je zlepšovat péči o výrobní zařízení a působit na zvyšování produktivity práce, snižování nákladů a zvyšování kvality ve výrobních podnicích ČR.

 

O roku 2009 jsme členem Hospodářské komory České republiky. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.