Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Podpora vědy a výzkumu

Společnost dataPartner se aktivně podílí na zajímavých výzkumných a vývojových projektech. Klade důraz především na transformaci výsledků tohoto výzkumu a vývoje do praxe.

 

 

V období 2008 – 2014 dataPartner realizoval grantové projekty EU zastřešované agenturou CzechInvest v rámci OPPI:

Název programu – Reg. číslo – Název projektu

  • ICT a strategické služby (Výzva I) – 2.2 ITS01/006 – Distribuovaný systém pro řízení strojů, procesů a měření
  • ICT a strategické služby (Výzva III) – 2.2 ITS03/323 – Vytvoření SW řešení pro řízení svařovacích procesů
  • Marketing (Výzva II) – 6.2 M02/499 – Vstup na nové trhy a podpora odbytu prostředků racionalizace výroby
  • Potenciál (Výzva I) – 4.2 PT01/155 – Středisko racionalizace využití zdrojů ve výrobě
  • Potenciál (Výzva III) – 4.2 PT03/249 – Středisko technických prostředků pro bezpečné řízení kritických procesů
  • Školicí střediska (Výzva II) – 5.2 SS02/727 – Školicí středisko ICT a racionalizace výroby

 

Společnost dataPartner je distributorem software RTX, doplňku operačního systému Windows pro práci v pevném reálném čase. Vedle komerčního prodeje ekonomickým subjektům poskytuje také akademické licence pro vědecká pracoviště a školství. Díky této spolupráci se postupně zvyšuje zájem o operační systémy reálného času, jak z řad profesorů, tak i samotných studentů. Širší využívání RTX při výuce programování pro řízení v reálném čase nebo podpora vědeckých pracovišť je naším cílem, a proto jsou akademické licence prodávány za velice příznivou cenu, která je zlomkem ceny komerční.