Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Profil společnosti

Společnost dataPartner s.r.o. působí v oblasti dodávek a realizace informačních a řídicích technologií. Je schopna nabídnout vysoce kvalitní software, dodávky průmyslového hardware a finální technická řešení v rámci integrace technologických celků. Působnost společnosti sahá od realizace informačních systémů až po oblast automatizace strojů a výrobních linek. Přitom hlavním cílem je podpora a pomoc efektivně řešit požadavky zákazníků sadou nabízených nástrojů, produktů a služeb.

Protože společnost dataPartner s.r.o. má navázánu řadu domácích i zahraničních kooperací s komerčními i akademickými subjekty, vytváří pokročilá řešení, která vycházejí z nejnovějších technických poznatků a opírají se o kvalitní teoretická zázemí. Technická řešení od společnosti dataPartner s.r.o. používají vlastní nebo nakoupené produkty, s cílem dosáhnout optimálních výsledků a vysoké technické úrovně, při dodržení kritérií kvality, stability a příznivé ceny.

 

Průmyslovým společnostem nabízí řešení ve specifických oblastech:

 • Plánování výroby
 • Sledování a sběr dat z výroby, monitoring zařízení či zakázek
 • Řízení údržby (Maintenance Management)
 • Řízení strojů, kritických procesů i technologických procesů, měření a regulace
 • Individuální vývoj softwaru či specifických zařízení

 

S použitím kvalitního softwaru a spolehlivého průmyslového hardwaru realizujeme technická řešení, která vycházejí z nejnovějších poznatků a opírají se o kvalitní teoretické zázemí získané spoluprací jak s univerzitními pracovišti, tak i s českými a zahraničními akademickými pracovišti. Systémy pro plánování a sledování výroby jsou modulární, umožňují nejen celkové řešení průmyslové výrobní problematiky, ale i výběr jednotlivých oblastí přesně v rozsahu, který v daném okamžiku zákazník prioritně potřebuje, při dodržení kvality řešení, spolehlivosti, stability a příznivé ceny.

Společnost dataPartner s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1998 jako distributor operačního systému reálného času americké společnosti PharLap Incorporation a díky tomu se od roku 2002 stala distributorem produktu RTX pro reálný čas v MS Windows, od společnosti IntervalZero. RTX také používá tým programátorů společnosti dataPartner pro vývoj a implementaci vlastních řídicích systémů. Nosnými produkty společnosti dataPartner je vlastní informační systém PATRIOT® jako platforma pro implementaci moderních funkcionalit na podporu průmyslové výroby a softwarový produkt DisCO® určený pro systémy řízení v reálném čase, procesní řízení a SCADA systémy.

Společnost dataPartner s.r.o. má vybudovaný a certifikovaný systém řízení jakosti dodávek zákazníkům podle ČSN EN ISO 9001, je aktivním členem odborných sdružení a má navázánu řadu vztahů s významnými partnery a sdruženími:

 • ČSPÚ – Česká společnost pro údržbulogo Česká společnost pro údržbu
 • Tedia spol. s r.o. – český výrobce měřicí a průmyslové elektroniky s tediavlastním vývojovým, výrobním a servisním zázemím
 • PowerAlliance

a nově i Národního strojírenského klastrulogo Národní strojírenský klastr

Vize společnosti:

Chceme být dlouhodobým partnerem našich zákazníků a dodávat stabilní softwarová řešení pro podporu jejich
výrobních procesů a činností. Všichni pracovníci společnosti dataPartner s.r.o. si jsou vědomi důležitosti vysoké
kvality projektové přípravy a vlastní realizace dodávaného díla, ale i následné technické podpory, poskytované po celou
dobu životního cyklu informačního nebo řídicího systému.

Strategie společnosti:

 • Řešení s vysokou technickou úrovní, vysoký důraz na metodologický postup řešení
 • Vývoj vlastních softwarových produktů
 • Používání kvalitního průmyslového hardwaru, vlastní vývoj speciálních hardwarových komponent, využívání zákaznických návrhů
 • Objektové technologie pro dosažení flexibility, opakovatelnosti, zralosti, rychlosti vývoje a implementace
 • Třívrstvé informační systémy pro použití v průmyslu
 • Vlastní real-time průmyslové aplikace pro automatická měření, testy a řízení strojů
 • Systémová integrace prostředků pro řízení výrobních linek a technologických procesů
 • Zlepšování produktů na základě zkušeností z realizací, ověřováním a zpětnou vazbou od zákazníků

Používané technologie a nástroje:

 • Objektová analýza a design
 • C/C++, C#, Java, PHP, XML
 • MS Windows, také s doplňkem reálného času RTX společnosti IntervalZero
 • MS SQL Sever, Interbase, Oracle
 • Průmyslové počítače na bázi procesorů Intel
 • Vysoce spolehlivý hardware na bázi procesorů ARM

Profil společnosti si můžete stáhnout ve formátu PDF