Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Děkujeme Vám za návštěvu semináře BENCHMARKING ÚDRŽBY

Děkujeme za návštěvu semináře BENCHMARKING jako UNIKÁTNÍ nástroj v řízení ÚDRŽBY

Pořádala společnost dataPartner s.r.o. ve spolupráci se společností NUMERICA doc. Ing. Zdeňkem Alešem, Phd.Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

PROGRAM semináře: 

09.30 - 10.00 Prezence účastníků
10.00 - 10.15 Zahájení - Mgr. Radka Korčáková - obchodní ředitelka dataPartner s.r.o.

 

Seminář Benchmarking údržby
10.15 - 11.15 Benchmarking údržby v průmyslu - doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. - člen rešitelského týmu projektu „Benchmarking údržby“, působí na Katedře jakosti a spolehlivosti strojů na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

 

Seminář Benchmarking údržby

 

11.15 - 11.30 Praktická ukázka s webovým portálem Benchmarking údržby - Ing. Miroslav Rybníček - manažer projektu „Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0”

 

Seminář Benchmarking údržby
11.30 - 11.45 Přestávka na občerstvení
11.45 - 12.30 Diskuze, možnost zapojení se do projektu a zakončení semináře 

 

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍHO PROJEKTU BENCHMARKING ÚDRŽBY a poznejte skutečný stav výkonnosti své údržby oproti českému standardu.

REGISTRUJTE se na www.benchmarkingudrzby.cz/aplikace/register

Systém dokáže zpětně nabídnout rychlé výsledky měření výkonnosti údržby ve srovnání s jinými organizacemi a poskytne tak cenná data pro odhalení slabých a silných stránek managementu údržby. Velkou devizou systémové aplikace bude bezpečná ochrana dat. Kromě správce datového softwaru se nikdo nedozví, z jaké konkrétní organizace byla data zpracována. Na základě poskytnutých dat určí systém pozici respondenta zapojeného do projektu benchmarkingu údržby a nabídne postupy vedoucí ke zlepšení údržbářských procesů.

Benchmarking je bezesporu unikátním projektem, díky kterému může výroba získat přehled o skutečném stavu výkonnosti údržbářských procesů ve srovnání s velkými korporacemi na českém trhu. Výsledky měření výkonnosti údržby mohou výrazně přispět k posílení konkurenční výhody výrobní organizace, přičemž vstupní investice do projektu benchmarkingu je pro respondenta v tuto chvíli nulová. Velmi uvítáme váš zájem zapojit se do projektu benchmarkingu.

Pro více informací ohledně tohoto modulu kontaktujte obchodní oddělení na tel.: +420 380 420 140 nebo prostřednictvím e-mailu: obchod@datapartner.cz

Více o projektu Benchmarking údržby na www.benchmarkingudrzby.cz

Benchmarking jako účinný nástroj zlepšování managementu údržby

Na projektu, který naplňuje požadavky výzvy Průmysl 4.0, se podílejí přední odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty společně s vývojářským týmem společnosti NUMERICA.

Systém ŘÍZENÍ ÚDRŽBY s UNIKÁTNÍ nadstavbou BENCHMARKINGU nabízí společnosti dataPartner.