Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Plánovací proces je složitý mechanismus

Umět správně naplánovat výrobní zakázku, zdroje nebo kapacity patří k těm největším záludnostem současné výroby. Trh je abnormálně flexibilní, rychlý, a pokud výroba nevyužívá moderní postupy a systémy plánování, může ji velmi snadno převálcovat mladá, dravá konkurence.

Systém Patriot přichází s řešením v podobě Modulu PowerPlan. Aplikace nabízí odpovědi na klíčové otázky plánovače,  které si denně klade: je reálný termín předání zakázky, kolik materiálových a lidských zdrojů mohu na zakázku uvolnit, jak zorganizovat práci na pracovištích, kolik výrobků z dnešní směny zůstane na skladě? 

1. Vycházíme z metody MRP II.

Informační jádro modulu PowerPlan Patriot® obsahuje metodiku MPR II  (Manufacturing Resource Planning), která zohledňuje aktuální stav a možnosti výrobních a personálních kapacit, především disponibilní čas strojů a výrobních středisek. Používá zpětné plánování, kdy jsou předem stanoveny termíny pro objednání materiálu a zahájení jednotlivých operací s cílem splnit požadovaný termín. Aplikace zajistí i dopředné plánování se stanovením termínu dokončení zakázky. 

2. Spolehlivý průvodce na cestě plánování

Díky své softwarové architektuře se aplikace velmi snadno propojí se sledováním výroby a řízením údržby a je schopna okamžitě předávat informace o zásobách rozpracované výroby a využitelných kapacitách. Na pomyslném podnose je tak naservírováno srovnání skutečného stavu vůči plánu. Výsledkem pro každodenní práci je lepší kontrola nad realizací vaší zakázky, snížení nákladů, zrušení  přesčasové práce nebo omezení mimořádných dodávek.

3. Modularita systému:

Technologická příprava výroby – vytváření norem spotřeby času na jednotlivé výrobní operace času, tvorba strukturovaných kusovníků, technologických postupů, katalogu operací a využívaného materiálu. Součástí modulu je technická dokumentace provázaná se systémem pro správu dokumentů.

Dílenské plánování  - tvorba výrobní dokumentace (výrobní plány, výdejky, výrobní příkazy, žádanky na materiál) a zaplánování výroby – tvorba fronty práce, zpracování dat o okamžitém stavu rozpracování zakázky, výstupy o kapacitách výroby a stavu zakázek. Archivace výrobních postupů a dohledatelnost operací.

Rozvrhování výroby – plánování podle materiálových, lidských a výrobních zdrojů, tvorba alternativních technologických postupů, zpětná hlášení o výrobě.

Predikce průběhu výroby – účinná podpora při rozhodování o nejvhodnější variantě zapracování nenadálých změn v procesu výroby, s predikcí dopadů na průběh a výsledek realizace zakázek.

 

 

Screen Plánování - Predikce průběhu výroby

Co jeho pořízením získáte?

Přesnou kontrolu nad výrobními zakázkami a plnění termínu dodání

Kapacitní plánování zdrojů (teorie úzkých míst) a možnost operativního přeplánování zakázky podle aktuálního stavu kapacit

Efektivní využití vytíženosti strojů a zařízení díky sledování a kontrole jejich vytíženosti

Zajištění optimálního stavu skladových zásob

Aktuální reporting o stavu rozpracované výroby pro výrobní management

 

Je vaše výroba připravena na nenadálé změny a dokáže je správně predikovat?

Řešíte neustálý boj obchodu s výrobou?

Nestíháte plnit termíny zakázek?

Chcete si naplánovat výrobní dávky „na nečisto“?

 

Nenadálou změnou může být:

Potřeba změnit pořadí a prioritu zakázek

Potřeba „vtěsnat“ novou zakázku mezi stávající

Neplánovaná absence lidských zdrojů

Nedostupnost materiálových a výrobních zdrojů

Zpoždění dodávky od kooperanta

MY ZNÁME ŘEŠENÍ!

Softwarový nástroj pro plánovače, technologa, mistra a obchodníka

Dokážete „rychle a jednoduše“ navrhnout variantu nejvhodnějšího zásahu do výrobního plánu při nenadálých změnách

S jeho pomocí si předem ověříte správnost provedeného rozhodnutí

Predikuje dopad na termíny plnění jednotlivých zakázek

Snadno komunikuje se systémy MRP/APS/ERP

 

Systém Powerplan vás provede klikatou cestou od zpracování zakázky, přijetí objednávky až po samotnou realizaci.

Vzbudili jsme Vaše sympatie? Pojďme se potkat.

Rádi komunikujeme, navrhujeme, řešíme, inovujeme, jednáme otevřeně a „stavíme mosty na solidních základech“.

KONTAKTUJTE NÁS