Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rychlé řešení prostojů

Zcela přirozeně se každá výroba více či méně potkává s tím, že řeší výrobní poruchy nebo procesní incidenty. Jedná se o neplánovaná přerušení výroby nebo prostoje, které mohou mít různé příčiny. Smyslem systému rychlé reakce je poskytnout efektivní soubor postupů a algoritmů, které vzniklé nestandardy a jejich následky rychle řeší, a ještě lépe -  předchází jim.

 

1. Varovný systém upozorní na nestandard

Aplikace pracuje podle jednoduchého scénáře, který slouží k rychlému nahlášení a odstraňování incidentů, vzniklých v průběhu výroby. Varovný signál poskytuje okamžitou informaci o nestandardní události, provede záznamy o průběhu řešení poruch a následně zprávy notifikuje zodpovědným osobám. V případě, že porucha není včas řešena, putuje informace  výš - od operátora až po vrcholový management.

2. Data přehledně na obrazovce

Velmi efektivním nástrojem jak prokazatelně informovat výrobu i management o vzniku sledovaných poruch ve výrobě je vizualizace dat na LCD monitorech nebo obrazovkách přímo ve výrobní hale. Výstupy aplikace „Systém rychlé reakce“ mohou být jednoduše propojeny s vizualizací  aktuálního výrobního taktu, počtu vyrobených výrobků, prostojů a jejich příčiny nebo nedostatků v zásobování  a dalších.

Vzbudili jsme Vaše sympatie? Pojďme se potkat.

Rádi komunikujeme, navrhujeme, řešíme, inovujeme, jednáme otevřeně a „stavíme mosty na solidních základech“.

KONTAKTUJTE NÁS