Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jedná se o preventivní údržbu podle technického stavu, která vychází z dat získaných monitorováním výkonnosti a/nebo parametrů.

Využití provozních dat

Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 umožňuje provádět automatický sběr a vyhodnocování provozních údajů udržovaných zařízení. Jeho součástí je systém SCADA, volitelně doplnitelný o diagnostiku, a to i pro dislokovaná pracoviště. Nejčastěji lze pro tyto účely využít přímo informace ze systémů pro řízení výroby a pokud nejsou data k dispozici, lze připojit standardní snímací jednotky. Snímaná provozní data jsou ukládána do databáze, kde v rámci prediktivní údržby slouží pro analytické metody výpočtů doby do poruchy. V případě obtížného zavedení SCADA systému lze jeho činnost nahradit dávkovými daty z pochůzkové diagnostiky, s off-line přenosem naměřených dat do systému řízení údržby.

Provozní data nebo data ze záznamů diagnostických systémů slouží pro predikci budoucích stavů a událostí. Na jejich základě probíhají výpočty klíčových ukazatelů výkonnosti, které kvantifikují celkovou výkonnost KPIs (Key Performance Indicators). Mezi klíčové technické KPIs, které jsou měřeny, patří: MTBF, MTTR a ukazatele spolehlivosti a dostupnosti OEE a TEEP. Provozní data také slouží pro predikci životnosti strojů, jejich skupin i jednotlivých komponent. Rovněž jsou využívána jako vstupní informace pro řízení zásob náhradních dílů.