Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 podporuje obnovu objektů s užitím všech strategií údržby:

Korektivní (po poruše)

Rychlé odstranění poruchy.
Více informací

Preventivní (periodická)

Předem nastavené intervaly.
Více informací

Diagnostická

Podle technického stavu.
Více informací

Prediktivní (předpovídaná)

Vyhodnocení významných parametrů.
Více informací

Údržba je důležitou součástí MES

Informační systém pro řízení údržby Patriot® 3.0 spadá do skupiny systémů označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems). S jeho pomocí můžete řídit údržbu výrobního i nevýrobního majetku, spravovat technologické celky i jednotlivé stroje, ale lze jím také řešit údržbu budov a jejich částí. Systém řízení údržby dokáže v rámci MES koordinovat odstávky s výrobními plány a predikovat dobu do poruchy výrobního zařízení. To přispívá ke zvýšené míře využití výrobních prostředků při optimálních nákladech na jejich údržbu a vysoké spolehlivosti.

IS řízení údržby PATRIOT je modulární

 

 • Základní, pro běh nezbytná sestava funkcionalit obsahuje:

  • Registr objektů údržby (popis technických míst, kritičnost zařízení, hierarchie)
  • Seznam lidských zdrojů (adresář osob vč. sledování dovedností a kurzů)
  • Technická dokumentace strojů a zařízení (elektronická archivace)
  • Kiosky údržby (obrazovky pro práci údržbářů se systémem)
  • Požadavky na údržbu (pracovní příkazy, výkazy práce)
  • Reporty (grafy a výstupy z dění na údržbě)
  • Checklisty, popisy práce, propadlé termíny (souhrnný přehled)
  • Správa dokumentace (dokumentace a přílohy v digitální formě, elektronická archivace)
  • Layout míst údržeb (mapa s vyznačenými objekty údržby v poruše)
  • Notifikace, eskalace (sledování plnění požadavků údržby)
  • Sledování nákladů
 • Nadstavbové moduly, které si může uživatel volitelně doplnit:

  • Plánování údržeb (kalendář událostí)
  • Plánování zdrojů (pracovníci, materiál a ND, nástroje, výrobní čas, finance, externí zdroje)
  • Skladová evidence náhradních dílů a řízení jejich zásob
  • Sběr provozních dat, monitorováním technického stavu (kategorie SCADA)
  • Provozní spolehlivost kritického zařízení (s využitím Weibullovo analýzy)
  • Prediktivní údržba a optimalizace preventivní údržby
  • Plánování a rozvrhování údržby na základě OEE a dalších ukazatelů výkonnosti údržby
  • Modul obecné integrace se systémem ERP
  • Mobilní aplikace pro telefony a tablety (sběr diagnostických dat, vykazování činností údržby, přístup k dokumentaci)
  • Vizualizace údajů pomocí rozšířené reality

Výhody použití IS řízení údržby PATRIOT

Minimalizuje počet neplánovaných odstávek a tím zvyšuje spolehlivost výroby, dokáže významně prodloužit životnost výrobních zařízení a tím zvýšit ekonomičnost výroby. Optimalizuje termíny pro výkon plánovaných úkonů v údržbě, čímž přispívá ke snížení provozních nákladů. Tím přispívá k vyššímu využití výrobních prostředků při optimálních nákladech na jejich údržbu a udržení vysoké spolehlivosti.

Důležitou pomůckou jsou také reporty, zprávy o činnosti údržby. Reporty dokáží rychle a přehledně vyhodnotit aktuální stav údržby z více pohledů, četnost poruch u jednotlivých zařízení nebo výrobních celků, na základě historických i aktuálních dat. Reporty lze vybírat ze sady již osvědčených, často vyžadovaných nebo si je individuálně připravit. Prakticky každý report poskytuje možnost vlastního nastavení a uložení filtrů, díky nimž lze náhled na požadovaná data ještě dále přizpůsobit.

Velmi důležitou roli hraje správná terminologie, ergonomické a intuitivní uživatelské prostředí. Názvosloví je v souladu s normativem ČSN EN 13306 (010660) ed. 2: Údržba - Terminologie údržby, což sjednocuje pojmy a usnadňuje komunikaci napříč komunitou údržby a správy majetku. Ergonomické a intuitivní uživatelské prostředí je zpracováno v jednotném duchu a umožňuje v úrovni od obrazovek terminálů údržby až k plánovacím formulářům snadné a intuitivní ovládání. Součástí uživatelských rozhraní jsou i mobilní prostředky, chytré telefony a tablety, které poskytují pracovní prostředí konzistentní s celým systémem. Tato skutečnost u koncových zákazníků významně přispívá ke snazšímu zavádění systému PATRIOT® 3.0 do praxe a k jeho bezproblémové akceptaci všemi pracovníky.

  

 

Karta Objekt údržby

 Report Náklady

Využití provozních dat

Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 umožňuje provádět automatický sběr a vyhodnocování provozních údajů udržovaných zařízení. Jeho součástí je systém SCADA, volitelně doplnitelný o diagnostiku více zde.

Optimalizace plánu údržeb

Velmi užitečnou funkcí je optimalizace časového plánu periodické preventivní údržby. K dispozici je funkcionalita více zde.

Analytické a statistické metody

Modul prediktivní údržby obsahuje statistickou výpočtovou metodu, která se opírá o Weibullovu analýzu. Systém řízení údržby provede výpočet parametrů více zde.

 

 

Weibullova analýza

CRYSTAL pro řízení údržby

Řada provozovatelů nyní začíná s hlubším pohledem na správu majetku nebo dosud pro údržbu používá evidenční systém, případně si chtějí moderní řízení údržby vyzkoušet na pilotním projektu. Těm je věnována edice CRYSTAL více zde.

Z historie IS řízení údržby PATRIOT - více než 20 let zkušeností

Vývoj systému pro řízení údržby začal ve společnosti dataPartner již v roce 2001. Od roku 2005 se dataPartner stal kolektivním členem České společnosti pro údržbu (ČSPÚ), což výrazné ovlivnilo vývoj systému a vzniklý produkt zahrnul požadavky normativů údržby. V roce 2016 byl původní systém pro řízení údržby PATRIOT podstoupen dceřiné společnosti NUMERICA. Protože byl v té době na trhu již více než 15 let, jednalo se vyzrálý produkt, jeho koncepce však byla zastaralá a bylo nutné ho přepracovat. Ve společnosti NUMERICA vznikl za spolupráce vývojářů SW, specialistů na údržbu z České zemědělské univerzity v Praze a z České společnosti pro údržbu moderní informační systém, který využívá nové IT technologie. Nově vzniklý framework také poskytuje platformu pro implementaci dalších funkcionalit výrobních informačních systémů kategorie MES.

Vzbudili jsme Vaše sympatie? Pojďme se potkat.

Rádi komunikujeme, navrhujeme, řešíme, inovujeme, jednáme otevřeně a „stavíme mosty na solidních základech“.

KONTAKTUJTE NÁS