Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jedná se o periodickou (plánovanou) údržbu s předem stanovenými intervaly nebo počtem dosažených cyklů. Je prováděná plánovaně bez předchozího zjišťování aktuálního stavu objektu. Jde o preventivní opatření s cílem prodloužení životnosti, minimalizace odstávek, zajištění provozuschopného a bezpečného stavu strojů, zařízení a dalšího majetku. Zahrnuje revize, čištění, mazání, kalibrace atd. Pokud se provádí periodická údržba správně a efektivně, měla by omezit poruchy a selhání, to znamená korektivní údržbu.

 

V informačním systému pro řízení údržby Patriot® 3.0 je volitelně k dispozici nadstavbový modul:

Optimalizace plánu údržeb

Velmi užitečnou funkcí je optimalizace časového plánu periodické preventivní údržby. K dispozici je funkcionalita, která přehledně řeší uspořádání plánu údržeb podle jednotlivých objektů údržby (jak údržby plánované, tak operativní – korektivní, po poruše). Tento plán je generován automaticky podle limitních podmínek, klíčová je přitom možnost ručního „doladění“ podle aktuálních potřeb dostupných zdrojů. Plán je zaměřen na objekty údržby s důrazem na jejich co nejrychlejší a nejefektivnější zprovoznění.