Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jedná se o předpovídanou údržbu. Je prováděna na základě předpovědi odvozené z analýzy a vyhodnocení významných parametrů, které popisují míru degradace objektu.

Analytické a statistické metody

Modul prediktivní údržby obsahuje statistickou výpočtovou metodu, která se opírá o Weibullovu analýzu. Systém řízení údržby provede výpočet parametrů Weibullovo pravděpodobnostního rozdělení a algoritmus vypočítá optimální interval včasného provedení údržby dříve, než nastane porucha.

A nejen to, ve výpočtu se klade důraz na finanční stránku, tzn. berou se v úvahu nejnižší náklady na provedení samotné údržby (výdaje na údržbu po poruše vs. preventivní údržba, jakož i náklady na lidské zdroje, materiál apod.). Pro výpočet se používá záznam historických dat provedených údržeb na sledovaném objektu, které jsou spolehlivým podkladem pro realistický výsledek správně načasovaného termínu údržby. Pro výpočet je možné rovněž využit ruční vstup údajů, kdy lze simulovat různá chování při změně nákladů.