Přejít k hlavnímu obsahu webu
Úvod » Grantové projekty » Výzkum a vývoj » Projekt bioWES

Společnost dataPartner se spolu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích podílí na realizaci projektu bioWES. Jedná se především o vývoj softwarové platformy pro sdílení experimentálních dat a meta-dat se zaměřením na reprodukovatelnost experimentů.

 

Popis produktu:

Platforma bioWES je především určena pro správu, ukládání a pracování s daty získanými během experimentálního výzkumu a jejich další využití.

Produkt bioWES je orientován především na podporu experimentátora, osoby odpovědné za chod laboratoře, její výsledky a jejich reprodukovatelnost.

Softwarová platforma bioWES umožňuje jednoduchou a účinnou formou provádět pořizování a správu dat vzniklých v průběhu experimentů, včetně popisných informací o experimentech a jejich vzájemných vztazích.

 

Hlavní přínosy:

 • Snižuje možnost absence záznamů z důležitých experimentů (snadnější dohledatelnost primárních dat z experimentu)
 • Zdokonaluje popis experimentu a zvyšuje jejich úplnost
 • Podporuje jednotnou standardizaci vědecké terminologie
 • Zrychluje implementaci experimentálních a výrobních postupů do akreditované laboratoře a průmyslových procesů
 • Flexibilní doplňování automatizovaných funkcionalit na zpracování a ukládání dat do protokolu experimentu je umožněno formou plug-in modulů

 

Tři základní pilíře projektu bioWES:

Manažer protokolu:

 • Hlavní část systému
 • Podporuje vkládání terminologie a ontologie z mezinárodních i lokálních databází a vkládání zásuvných modulů pro automatickou správu protokolů a dat.

 

Protokol generátor:

 • Nástroj pro elektronický popis experimentu zajišťující opakovatelnost experimentu a spojující experimentální data spolu s popisem experimentu.
 • Výhodou elektronického protokolu je skutečnost, že existuje přímá souvislost mezi protokolem a experimentálními daty. Obojí je uloženo v centrální databázi a může být použito pro získání budoucích dat.

 

Lokální databáze:

 • Zabezpečené ukládání a správa protokolů experimentu.
 • Protokoly a data mohou být zkoumány, zpracovávány, sledovány nebo sdíleny s kolegy uvnitř i vně laboratoře na základě přístupových práv.

 

Centrální databáze:

 • Databáze a informační systém pro sdílení protokolů o experimentu.
 • Webowá stránka věnovaná vyhledávání experimentu a zprostředkování kontaktů na poskytovatele experimentálních dat.

 

Licenční politika:

 • Personální databáze (protokol správce) – licencování zařízení
 • Lokální databáze – core processor licence + vydávání licencí pro klientský přístup
 • Centrální databáze – core processor licence + vydávání licencí pro klientský přístup. „Klient“ – lokální databáze zde propojená a centrální databází
 • Další komponenty – pouze majitel dat uložených v centrální databázi bude moci poskytovat data jiným uživatelům systému.

 

Pracovní stanice – Technické požadavky

Software

 • Operační systém: Microsoft Windows 7 nebo 8.
 • Prohlížeče: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari
 • Softwarová platforma:. NET Framework 4.5 nebo vyšší

 

Minimální požadavky

 • 64bit dual-core processor, 1 GHz
 • 4 GB RAM
 • 16GB free HDD space

 

Více informací v letáku BioWes nebo na webu www.biowes.org