Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

bioWES - platforma pro správu experimentálních dat a metadat

Informační systém bioWES slouží pro správu experimentálních dat a metadat, na podporu experimentální práce. Umožňuje snadný návrh protokolu, řídí pořizování dat a jejich zpracování až po sdílení a vizualizaci. Je využitelný v rámci laboratoře i výzkumného projektu.

 

1. Vysoká reprodukovatelnost experimentu

Reprodukovatelnost je zajištěna úplností popisu experimentu a nástroji pro správu experimentálních dat. Koncepce je založena na elektronickém protokolu, kde jsou data a kompletní popis podmínek experimentu na jednom místě. Modulární řešení a možnost zachycení vývoje protokolů i řetězce zpracování dat vizualizací přispívá k reprodukovatelnosti experimentální práce. Předchází ztrátě know-how a ztrátě dat, zejména u dlouhodobých experimentů.

2. Responzivní web design

Přístup k protokolům a datům i přes webové rozhraní a mobilní aplikace při zachování vysoké bezpečnosti dat díky autentifikaci a autorizaci uživatelů. Podpora výzkumné činnosti nejen na laboratoři, ale i přímo v terénu. Systém je designován i pro mobilní telefony a tablety.

3. Moduly na vizualizaci, zpracování a vyhodnocení dat

Pomocí specializovaných modulů lze vyřešit různé požadavky specifické pro konkrétní experimentální pracoviště. Systém bioWES podporuje všechny datové typy a moduly k systému umožňují náhled do specifického datového formátu.

4. Komunikace s měřicími přístroji a automatizace zpracování dat

Šablona elektronického protokolu systému bioWES může mít definované pluginy, které zajišťují komunikaci s měřicími přístroji a načítají informace o nastavení přístroje přímo do šablony bez nutnosti ručního vyplnění. Specializované pluginy a moduly zajišťují automatizaci zpracování dat a jejich následné předání zpět do systému. Pluginy lze vytvořit na základě konkrétních potřeb uživatele.

5. Podpora standardizace

Systém podporuje standardizaci vědecké terminologie a celého popisu experimentu. Systém je schopen nahrát existující terminologii ve formě ontologie z webových portálů. Je zajištěna správná a jednotná interpretace.

6. Snížení nákladů

Snižuje redundanci práce a časovou náročnost celého procesu správy dat. Použití dat a výsledků experimentů s jejich popisy, uložením ve sdíleném úložišti, sníží potřebu opakování stejných nebo obdobných experimentů.

7. Vizualizace procesu měření a zpracování dat

Poskytuje celkový přehled o experimentální práci.

 

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc? Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Klienti využívající náš systém

Ing. Petr Císař Ph.D.

 

Systém je využíván od roku 2014 jako testovací pracoviště, které spolupracuje na jeho vylepšování. Díky systému bioWES je možné dohledat informace o měřených a zpracovaných datech, což zefektivňuje celý výzkum a zajišťuje reprodukovatelnost výsledků. 


JU FROV

 

Ing. Petr Císař Ph.D.

Proděkan pro rozvoj, ředitel Ústavu komplexních systémů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , Fakulta rybářství a ochrany vod

 

Zobrazit případovou studii

Často kladené dotazy

Pro koho je systém určen?

Samostatný pracovník, který potřebuje nástroj pro správu dat svých experimentů. Laboratoř, která potřebuje systém pro spolupráci pracovníků, standardizaci terminologie, management experimentálních dat. Projekt, kde je potřeba spolupracovat mezi řešiteli a publikovat volně dostupná data a jejich popisy. Univerzita, která chce mít jednotný nástroj pro popis experimentálních dat, jejich ukládání, řízené sdílení a publikování.

 

Jak systém funguje?

bioWES je software, který je možné instalovat na vlastní datové úložiště. Uživatelé spravují svá data a metadata pod svými účty. Vše je uloženo ve standardních databázích Microsoft (MS SQL server) a dostupné přes přístupové body nebo definovaná rozhraní. Do systému je možné vkládat další funkcionality pomocí modulů a pluginů. Řešení může sloužit pro archivaci dat a spolupráci s kolegy mimo organizaci.

Je možné si systém zdarma vyzkoušet?

Plná zkušební verze systému je zdarma ke stažení na stránkách www.biowes.org. Nabízíme spuštění testovací verze systému u vás na konkrétní úloze.

 

Vzbudili jsme Vaše sympatie? Pojďme se potkat.

Rádi komunikujeme, navrhujeme, řešíme, inovujeme, jednáme otevřeně a „stavíme mosty na solidních základech“.

KONTAKTUJTE NÁS